Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180C38 Efektivní studium VŠ

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 25 / 41 (61 %) Učebna: B3 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá13x52 %
dobrá10x40 %
průměrná2x8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x44 %
spíše ano13x52 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano6x24 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano5x20 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x20 %
průměr 1.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x48 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x40 %
průměr 1.2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké6x24 %
přiměrěné15x60 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x16 %
průměr 1.71

Vyučující

Morávková Alena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x40 %
spíše ano15x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Macháček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x52 %
spíše ano12x48 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Morávková Alena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Macháček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Morávková Alena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x12 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit16x64 %
průměr 1.89
Macháček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x36 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x52 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano11x44 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano1x4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano6x24 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž8x32 %
žena17x68 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.24x96 %
Nmgr.1x4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%24x96 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x4 %
průměr 1.12
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x4 %
nadprůměrné5x20 %
průměrné19x76 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký10x40 %
průměrný14x56 %
nízký1x4 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký9x36 %
průměrný15x60 %
nízký1x4 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět