Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P83Z Dynamická geomorfologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 22 / 33 (67 %) Učebna: VEZ Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá9x40.9 %
dobrá12x54.5 %
průměrná1x4.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.64
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano11x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne7x31.8 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 2.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit10x45.5 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x4.5 %
přiměrěné14x63.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x31.8 %
průměr 1.93

Vyučující

Engel Zbyněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano11x50 %
spíše ne6x27.3 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.24
Křížek Marek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Engel Zbyněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.57
Křížek Marek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Engel Zbyněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x72.7 %
průměr 1.67
Křížek Marek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x77.3 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano11x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž11x50 %
žena11x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.4x18.2 %
Nmgr.17x77.3 %
Ph.D.1x4.5 %
průměr 1.86
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%17x77.3 %
75 – 50%5x22.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné6x27.3 %
průměrné15x68.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký13x59.1 %
průměrný8x36.4 %
nízký1x4.5 %
průměr 1.45
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký4x18.2 %
průměrný16x72.7 %
nízký2x9.1 %
průměr 1.91
Vybrat jiný předmět