Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P49 Distribuce prostorových dat

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 18 / 21 (86 %) Učebna: K1 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x16.7 %
dobrá7x38.9 %
průměrná6x33.3 %
špatná1x5.6 %
velmi špatná1x5.6 %
průměr 2.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné15x83.3 %
nízké1x5.6 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2.06

Vyučující

Čábelka Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Čábelka Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Čábelka Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x33.3 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.44
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano9x50 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž10x55.6 %
žena8x44.4 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.1x5.6 %
Nmgr.17x94.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.94
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé17x94.4 %
opakovaně1x5.6 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%16x88.9 %
75 – 50%2x11.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x11.1 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné12x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký11x61.1 %
průměrný7x38.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.39
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký9x50 %
průměrný6x33.3 %
nízký3x16.7 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět