Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P38 Demografické aplikace SAS

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 1/1 Zk; 4 kr.
Respondentů: 22 / 38 (58 %) Učebna: Z3 Termín: Út,16:30
Poznámka: ÚT, 15.40, Z3

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá2x9.1 %
dobrá7x31.8 %
průměrná5x22.7 %
špatná7x31.8 %
velmi špatná1x4.5 %
průměr 2.91
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x31.8 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké3x13.6 %
přiměrěné11x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit8x36.4 %
průměr 1.79

Vyučující

Kraus Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne7x31.8 %
rozhodně ne4x18.2 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.57
Kraus Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Kraus Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit13x59.1 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne9x40.9 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.43
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.55
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano15x68.2 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž7x31.8 %
žena15x68.2 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.6x27.3 %
Nmgr.16x72.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.73
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%20x90.9 %
75 – 50%1x4.5 %
50 – 25%1x4.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné7x31.8 %
průměrné13x59.1 %
podprůměrné1x4.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký5x22.7 %
průměrný13x59.1 %
nízký4x18.2 %
průměr 1.95
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký4x18.2 %
průměrný11x50 %
nízký7x31.8 %
průměr 2.14
Vybrat jiný předmět