Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P08 Demografická analýza III

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 18 / 36 (50 %) Učebna: K2 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá5x27.8 %
dobrá11x61.1 %
průměrná1x5.6 %
špatná1x5.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.89
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké7x38.9 %
přiměrěné10x55.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.59

Vyučující

Rychtaříková Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Kocourková Jiřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne8x47.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 2.29
Rychtaříková Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Kocourková Jiřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit6x33.3 %
průměr 2.08
Rychtaříková Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x33.3 %
průměr 1.33
Kocourková Jiřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit9x52.9 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.41

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž5x27.8 %
žena13x72.2 %
průměr 1.72
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.2x11.1 %
Nmgr.16x88.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.89
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé17x94.4 %
opakovaně1x5.6 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%13x72.2 %
75 – 50%3x16.7 %
50 – 25%2x11.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.39
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x11.1 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné11x61.1 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.61
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký9x50 %
průměrný6x33.3 %
nízký3x16.7 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký7x41.2 %
průměrný6x35.3 %
nízký4x23.5 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět