Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P07A Demografická analýza I – přednáška

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 28 / 85 (33 %) Učebna: Z3 Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá15x53.6 %
dobrá9x32.1 %
průměrná4x14.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.61
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x60.7 %
spíše ano10x35.7 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x64.3 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x71.4 %
spíše ano6x21.4 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x50 %
spíše ano9x32.1 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x14.3 %
průměr 1.46
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké5x17.9 %
přiměrěné19x67.9 %
nízké1x3.6 %
nemohu posoudit3x10.7 %
průměr 1.84

Vyučující

Rychtaříková Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x39.3 %
spíše ano13x46.4 %
spíše ne4x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Rychtaříková Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x67.9 %
spíše ano7x25 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.33
Rychtaříková Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x28.6 %
spíše ano4x14.3 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x53.6 %
průměr 1.46
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x53.6 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x96.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x60.7 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž8x28.6 %
žena20x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.25x89.3 %
Nmgr.2x7.1 %
Ph.D.1x3.6 %
průměr 1.14
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé27x96.4 %
opakovaně1x3.6 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%24x85.7 %
75 – 50%4x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré4x15.4 %
nadprůměrné8x30.8 %
průměrné14x53.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.38
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký19x70.4 %
průměrný8x29.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký18x64.3 %
průměrný10x35.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.36
Vybrat jiný předmět