Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160C254 Cvičení ze základů parazitologie d

Katedra parazitologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 15 / 16 (94 %) Učebna: PARA Termín: Čt,16:30
Poznámka: ČT, 14.50, PARA

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá12x80 %
dobrá3x20 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x33.3 %
průměr 1.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x6.7 %
přiměrěné12x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.92

Vyučující

Košťálová Tatiana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x33.3 %
průměr 2
Dvořák Vít ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Rádrová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x50 %
průměr 1
Košťálová Tatiana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x50 %
průměr 1
Dvořák Vít je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Rádrová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x50 %
průměr 1
Košťálová Tatiana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x100 %
Dvořák Vít je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x84.6 %
průměr 1.5
Rádrová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.07

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž2x13.3 %
žena13x86.7 %
průměr 1.87
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%15x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x6.7 %
nadprůměrné4x26.7 %
průměrné9x60 %
podprůměrné1x6.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký7x46.7 %
průměrný7x46.7 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.6
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký5x33.3 %
průměrný10x66.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět