Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS760BS (Safarik) Cizí jazyk odborný II - Šafařík

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 18 / 59 (31 %) Učebna: H2 Termín: Po,13:10
Poznámka: PO, 14.30, H2

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x17.6 %
dobrá7x41.2 %
průměrná7x41.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.24
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne3x16.7 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2.06
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.87
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké6x33.3 %
přiměrěné9x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.6

Vyučující

Šafařík Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano14x77.8 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Šafařík Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Šafařík Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x38.9 %
průměr 1.18
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano12x66.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž7x38.9 %
žena11x61.1 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%17x94.4 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x5.6 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x16.7 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné8x44.4 %
podprůměrné3x16.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.61
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký5x27.8 %
průměrný12x66.7 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký0x0 %
průměrný12x66.7 %
nízký6x33.3 %
průměr 2.33
Vybrat jiný předmět