Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS760BS (Ross) Cizí jazyk odborný II - Ross

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 42 / 29 (145 %) Učebna: H2 Termín: Po,13:10
Poznámka: PO, 11.30, H1

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá10x23.8 %
dobrá23x54.8 %
průměrná5x11.9 %
špatná3x7.1 %
velmi špatná1x2.4 %
průměr 2.1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x52.4 %
spíše ano14x33.3 %
spíše ne3x7.1 %
rozhodně ne2x4.8 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.63
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x19 %
spíše ano21x50 %
spíše ne8x19 %
rozhodně ne4x9.5 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 2.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x19.5 %
spíše ano16x39 %
spíše ne3x7.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x34.1 %
průměr 1.81
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x12.5 %
spíše ano13x32.5 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x52.5 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké7x17.1 %
přiměrěné30x73.2 %
nízké1x2.4 %
nemohu posoudit3x7.3 %
průměr 1.84

Vyučující

Salmon Thomas Ross ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x40.5 %
spíše ano17x40.5 %
spíše ne3x7.1 %
rozhodně ne4x9.5 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.85
Salmon Thomas Ross je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano39x92.9 %
spíše ano3x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Salmon Thomas Ross je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x31.7 %
spíše ano11x26.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x41.5 %
průměr 1.46
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x33.3 %
spíše ano20x47.6 %
spíše ne4x9.5 %
rozhodně ne3x7.1 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.9
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano40x95.2 %
spíše ano1x2.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.02
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x64.3 %
spíše ano13x31 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.37

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž23x54.8 %
žena19x45.2 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.42x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé41x97.6 %
opakovaně1x2.4 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%38x90.5 %
75 – 50%3x7.1 %
50 – 25%1x2.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.12
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré5x11.9 %
nadprůměrné9x21.4 %
průměrné25x59.5 %
podprůměrné2x4.8 %
špatné1x2.4 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký16x39 %
průměrný22x53.7 %
nízký3x7.3 %
průměr 1.68
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký4x9.5 %
průměrný30x71.4 %
nízký8x19 %
průměr 2.1
Vybrat jiný předmět