Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS760BG (Usatyuk) Cizí jazyk obecný II - Usatyuk

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 37 / 37 (100 %) Učebna: H2 Termín: Út,14:50
Poznámka: PO, 14.50, H1

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá15x40.5 %
dobrá15x40.5 %
průměrná6x16.2 %
špatná1x2.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.81
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x56.8 %
spíše ano11x29.7 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x40.5 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne7x18.9 %
rozhodně ne2x5.4 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.89
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x43.2 %
spíše ano15x40.5 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 1.62
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x32.4 %
spíše ano19x51.4 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 1.7
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x5.4 %
přiměrěné29x78.4 %
nízké2x5.4 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 2

Vyučující

Usatyuk Vlad ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x51.4 %
spíše ano14x37.8 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Usatyuk Vlad je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano33x89.2 %
spíše ano4x10.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Usatyuk Vlad je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x2.9 %
spíše ano2x5.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit31x88.6 %
průměr 2.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x51.4 %
spíše ano14x37.8 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.58
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano35x94.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x51.4 %
spíše ano11x29.7 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 1.52

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž13x35.1 %
žena24x64.9 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.37x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé35x94.6 %
opakovaně2x5.4 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%31x83.8 %
75 – 50%6x16.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.16
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x2.7 %
nadprůměrné7x18.9 %
průměrné28x75.7 %
podprůměrné1x2.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký22x59.5 %
průměrný14x37.8 %
nízký1x2.7 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký6x16.2 %
průměrný28x75.7 %
nízký3x8.1 %
průměr 1.92
Vybrat jiný předmět