Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P68 Chemie léčiv II

Katedra organické chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 12 / 30 (40 %) Učebna: CH5 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá5x41.7 %
dobrá5x41.7 %
průměrná2x16.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne4x33.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 2.36
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x16.7 %
přiměrěné7x58.3 %
nízké1x8.3 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.9

Vyučující

Smrček Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Smrček Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Smrček Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x58.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano9x75 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne2x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž1x8.3 %
žena11x91.7 %
průměr 1.92
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.3x25 %
Nmgr.9x75 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.75
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%8x66.7 %
75 – 50%2x16.7 %
50 – 25%1x8.3 %
méně než 25%1x8.3 %
průměr 1.58
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x8.3 %
nadprůměrné3x25 %
průměrné8x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký6x50 %
průměrný6x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký3x25 %
průměrný8x66.7 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět