Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P76I Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)

Katedra botaniky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 41 / 77 (53 %) Učebna: B13 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá25x62.5 %
dobrá13x32.5 %
průměrná2x5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.43
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x51.2 %
spíše ano17x41.5 %
spíše ne3x7.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano33x80.5 %
spíše ano7x17.1 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x56.1 %
spíše ano17x41.5 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x31.7 %
spíše ano22x53.7 %
spíše ne2x4.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x9.8 %
průměr 1.7
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné36x87.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x12.2 %
průměr 2

Vyučující

Prášil Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x51.2 %
spíše ano18x43.9 %
spíše ne2x4.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Neustupa Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x46.3 %
spíše ano18x43.9 %
spíše ne3x7.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.6
Prášil Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano40x97.6 %
spíše ano1x2.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.02
Neustupa Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x51.2 %
spíše ano18x43.9 %
spíše ne2x4.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Prášil Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x22 %
spíše ano4x9.8 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x65.9 %
průměr 1.43
Neustupa Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x14.6 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x82.9 %
průměr 2.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x31.7 %
spíše ano25x61 %
spíše ne3x7.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano36x87.8 %
spíše ano2x4.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x4.9 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x62.5 %
spíše ano14x35 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž17x41.5 %
žena24x58.5 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.40x97.6 %
Nmgr.1x2.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé40x97.6 %
opakovaně1x2.4 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%37x90.2 %
75 – 50%3x7.3 %
50 – 25%1x2.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.12
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x4.9 %
nadprůměrné6x14.6 %
průměrné30x73.2 %
podprůměrné3x7.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký15x36.6 %
průměrný25x61 %
nízký1x2.4 %
průměr 1.66
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký19x46.3 %
průměrný22x53.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.54
Vybrat jiný předmět