Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P31 Biostatistika a plánování ekologických pokusů

Katedra botaniky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Zk; 5 kr.
Respondentů: 32 / 65 (49 %) Učebna: B14 Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá10x31.3 %
dobrá14x43.8 %
průměrná6x18.8 %
špatná2x6.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x46.9 %
spíše ano8x25 %
spíše ne4x12.5 %
rozhodně ne3x9.4 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x46.9 %
spíše ano10x31.3 %
spíše ne5x15.6 %
rozhodně ne2x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x18.8 %
spíše ano14x43.8 %
spíše ne5x15.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x21.9 %
průměr 1.96
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x6.3 %
spíše ano11x34.4 %
spíše ne8x25 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit10x31.3 %
průměr 2.36
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké10x31.3 %
přiměrěné14x43.8 %
nízké1x3.1 %
nemohu posoudit7x21.9 %
průměr 1.64

Vyučující

Herben Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x21.9 %
spíše ano14x43.8 %
spíše ne8x25 %
rozhodně ne2x6.3 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 2.16
Janovský Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x16.1 %
spíše ano13x41.9 %
spíše ne8x25.8 %
rozhodně ne4x12.9 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 2.37
Herben Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x84.4 %
spíše ano5x15.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Janovský Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x71 %
spíše ano8x25.8 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Herben Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x12.5 %
spíše ano7x21.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x65.6 %
průměr 1.64
Janovský Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x22.6 %
spíše ano9x29 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x45.2 %
průměr 1.65
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x46.9 %
spíše ano14x43.8 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x77.4 %
spíše ano3x9.7 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x75 %
spíše ano5x15.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.4 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž10x31.3 %
žena22x68.8 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.3x9.4 %
Nmgr.29x90.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.91
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé30x93.8 %
opakovaně2x6.3 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%25x78.1 %
75 – 50%6x18.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.1 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x3.1 %
nadprůměrné9x28.1 %
průměrné21x65.6 %
podprůměrné1x3.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký12x37.5 %
průměrný13x40.6 %
nízký7x21.9 %
průměr 1.84
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký8x25 %
průměrný14x43.8 %
nízký10x31.3 %
průměr 2.06
Vybrat jiný předmět