Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P34 Biologie rostlinné buňky

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/1 Zk; 5 kr.
Respondentů: 12 / 26 (46 %) Učebna: B8 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá6x50 %
dobrá5x41.7 %
průměrná1x8.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne5x41.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 2.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 2.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x16.7 %
přiměrěné9x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.82

Vyučující

Žárský Viktor ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Cvrčková Fatima ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.55
Potocký Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano6x50 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Žárský Viktor je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Cvrčková Fatima je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.09
Potocký Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.1
Žárský Viktor je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x83.3 %
průměr 1.5
Cvrčková Fatima je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x75 %
průměr 1.67
Potocký Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano6x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž3x25 %
žena9x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.8x66.7 %
Nmgr.3x25 %
Ph.D.1x8.3 %
průměr 1.42
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%9x75 %
75 – 50%2x16.7 %
50 – 25%1x8.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x8.3 %
nadprůměrné5x41.7 %
průměrné6x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.42
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký4x33.3 %
průměrný7x58.3 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.75
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký5x41.7 %
průměrný7x58.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět