Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110C50 Biologie dítěte

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 17 / 43 (40 %) Učebna: B2 Termín: Čt,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá15x88.2 %
dobrá2x11.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.12
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.63
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.15
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné14x82.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 2

Vyučující

Sedlak Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.13
Sedlak Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.19
Sedlak Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x81.3 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.31
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.94

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž0x0 %
žena17x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.13x76.5 %
Nmgr.4x23.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.24
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%13x76.5 %
75 – 50%3x17.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x5.9 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x29.4 %
průměrné12x70.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký12x70.6 %
průměrný5x29.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký8x47.1 %
průměrný8x47.1 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět