Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P44 Biofyzikální chemie I

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Zk; 6 kr.
Respondentů: 19 / 51 (37 %) Učebna: CH5 Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá8x42.1 %
dobrá10x52.6 %
průměrná1x5.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.72
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.59
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.53
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x5.3 %
přiměrěné17x89.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.94

Vyučující

Obšil Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.41
Obšil Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Obšil Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x78.9 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž8x42.1 %
žena11x57.9 %
průměr 1.58
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.6x31.6 %
Nmgr.13x68.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.68
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%10x52.6 %
75 – 50%6x31.6 %
50 – 25%2x10.5 %
méně než 25%1x5.3 %
průměr 1.68
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné4x21.1 %
průměrné12x63.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x5.3 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký9x47.4 %
průměrný8x42.1 %
nízký2x10.5 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký3x15.8 %
průměrný14x73.7 %
nízký2x10.5 %
průměr 1.95
Vybrat jiný předmět