Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P25 Biochemie III - Kompartmentace biochemických dějů v buňce

Katedra biochemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 17 / 29 (59 %) Učebna: CH2 Termín: Út,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá4x23.5 %
dobrá7x41.2 %
průměrná4x23.5 %
špatná2x11.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.24
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x43.8 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné11x64.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 1.92

Vyučující

Stiborová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Stiborová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Stiborová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x35.3 %
průměr 1.73
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano11x64.7 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž5x29.4 %
žena12x70.6 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.1x5.9 %
Nmgr.16x94.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.94
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%15x88.2 %
75 – 50%1x5.9 %
50 – 25%1x5.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x29.4 %
průměrné12x70.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký7x41.2 %
průměrný10x58.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x11.8 %
průměrný12x70.6 %
nízký3x17.6 %
průměr 2.06
Vybrat jiný předmět