Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P03B Biochemie II

Katedra biochemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 4/1 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 17 / 28 (61 %) Učebna: CH3 Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x17.6 %
dobrá11x64.7 %
průměrná2x11.8 %
špatná1x5.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne7x41.2 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne6x35.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 2.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x23.5 %
přiměrěné7x41.2 %
nízké1x5.9 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 1.75

Vyučující

Stiborová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Konvalinka Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Stiborová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Konvalinka Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Stiborová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x70.6 %
průměr 1.8
Konvalinka Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x76.5 %
průměr 2.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž5x29.4 %
žena12x70.6 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé15x88.2 %
opakovaně2x11.8 %
průměr 1.12
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%14x82.4 %
75 – 50%2x11.8 %
50 – 25%1x5.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.24
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné5x29.4 %
průměrné10x58.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.47
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký14x82.4 %
průměrný3x17.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.18
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký1x5.9 %
průměrný15x88.2 %
nízký1x5.9 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět