Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P41 Anorganická chemie pro KATA

Katedra anorganické chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 53 (36 %) Učebna: CH4 Termín: Pá,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x15.8 %
dobrá12x63.2 %
průměrná4x21.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.05
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné16x84.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 2

Vyučující

Mosinger Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.88
Mosinger Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Mosinger Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x50 %
průměr 1.56
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž7x36.8 %
žena12x63.2 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%13x68.4 %
75 – 50%6x31.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x36.8 %
průměrné11x57.9 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký9x47.4 %
průměrný10x52.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.53
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký5x26.3 %
průměrný13x68.4 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.79
Vybrat jiný předmět