Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P21A2 Anorganická chemie I (b) – cv. Mička

Katedra anorganické chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 11 / 29 (38 %) Učebna: CH1 Termín: Po,14:00
Poznámka: PÁ, 8.10, CH5

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá1x9.1 %
dobrá3x27.3 %
průměrná4x36.4 %
špatná2x18.2 %
velmi špatná1x9.1 %
průměr 2.91
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano9x81.8 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x9.1 %
přiměrěné10x90.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91

Vyučující

Mička Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne3x27.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.73
Mička Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Mička Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x40 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne3x27.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.73
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž3x27.3 %
žena8x72.7 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.11x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé10x90.9 %
opakovaně1x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%7x63.6 %
75 – 50%1x9.1 %
50 – 25%2x18.2 %
méně než 25%1x9.1 %
průměr 1.73
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x9.1 %
nadprůměrné3x27.3 %
průměrné7x63.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.55
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký3x27.3 %
průměrný7x63.6 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký0x0 %
průměrný7x63.6 %
nízký4x36.4 %
průměr 2.36
Vybrat jiný předmět