Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P04A Anatomie člověka I

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 23 / 38 (61 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá11x47.8 %
dobrá9x39.1 %
průměrná2x8.7 %
špatná1x4.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké14x60.9 %
přiměrěné6x26.1 %
nízké1x4.3 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.38

Vyučující

Sedlak Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Velemínská Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Sedlak Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Velemínská Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Sedlak Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.27
Velemínská Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne8x34.8 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.35
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž3x13 %
žena20x87 %
průměr 1.87
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.2x8.7 %
Nmgr.21x91.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.91
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé22x95.7 %
opakovaně1x4.3 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%20x87 %
75 – 50%3x13 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x8.7 %
nadprůměrné7x30.4 %
průměrné14x60.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký18x78.3 %
průměrný5x21.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.22
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký19x82.6 %
průměrný4x17.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.17
Vybrat jiný předmět