Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P61 Anatomie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 26 / 86 (30 %) Učebna: B9 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá16x61.5 %
dobrá10x38.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x84.6 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x73.1 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 1.24
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x7.7 %
přiměrěné20x76.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x15.4 %
průměr 1.91

Vyučující

Votrubová Olga ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x46.2 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.6
Votrubová Olga je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x88.5 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Votrubová Olga je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x84.6 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x92.3 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.04
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x57.7 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž8x30.8 %
žena18x69.2 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.25x96.2 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x3.8 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%18x69.2 %
75 – 50%6x23.1 %
50 – 25%1x3.8 %
méně než 25%1x3.8 %
průměr 1.42
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x7.7 %
nadprůměrné7x26.9 %
průměrné14x53.8 %
podprůměrné3x11.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký8x30.8 %
průměrný16x61.5 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.77
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký8x30.8 %
průměrný18x69.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět