Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P31A Analytická chemie I + II (b)

Katedra analytické chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 4/2 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 9 / 136 (7 %) Učebna: CH3 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá1x11.1 %
dobrá4x44.4 %
průměrná4x44.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x77.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 2

Vyučující

Jelínek Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Jelínek Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Jelínek Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x66.7 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano7x77.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.88
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž3x33.3 %
žena6x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%5x55.6 %
75 – 50%2x22.2 %
50 – 25%2x22.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x11.1 %
průměrné8x88.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký1x11.1 %
průměrný6x66.7 %
nízký2x22.2 %
průměr 2.11
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký0x0 %
průměrný7x77.8 %
nízký2x22.2 %
průměr 2.22
Vybrat jiný předmět