Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MUS04 Úvod do psychologie

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 17 / 96 (18 %) Učebna: B14 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá5x29.4 %
dobrá7x41.2 %
průměrná5x29.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké7x41.2 %
přiměrěné4x23.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x35.3 %
průměr 1.36

Vyučující

Stehlík Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano12x70.6 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Stehlík Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Stehlík Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x88.2 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano12x70.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž5x29.4 %
žena12x70.6 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.10x58.8 %
Nmgr.7x41.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.41
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%9x52.9 %
75 – 50%5x29.4 %
50 – 25%2x11.8 %
méně než 25%1x5.9 %
průměr 1.71
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné8x47.1 %
průměrné9x52.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký6x35.3 %
průměrný5x29.4 %
nízký6x35.3 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký4x23.5 %
průměrný10x58.8 %
nízký3x17.6 %
průměr 1.94
Vybrat jiný předmět