Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MUS03 Úvod do pedagogiky

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 37 / 71 (52 %) Učebna: B2P Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá14x37.8 %
dobrá17x45.9 %
průměrná5x13.5 %
špatná1x2.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.81
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano13x35.1 %
spíše ano13x35.1 %
spíše ne8x21.6 %
rozhodně ne3x8.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.03
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano7x18.9 %
spíše ano7x18.9 %
spíše ne9x24.3 %
rozhodně ne14x37.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.81
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano7x18.9 %
spíše ano9x24.3 %
spíše ne6x16.2 %
rozhodně ne4x10.8 %
nemohu posoudit11x29.7 %
průměr 2.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano5x13.5 %
spíše ano8x21.6 %
spíše ne6x16.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x48.6 %
průměr 2.05
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké12x32.4 %
přiměrěné22x59.5 %
nízké1x2.7 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 1.69

Vyučující

Tvrzová Ivana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano10x27 %
spíše ano23x62.2 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne2x5.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Tvrzová Ivana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano20x54.1 %
spíše ano17x45.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Tvrzová Ivana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x10.8 %
spíše ano3x8.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x81.1 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano20x54.1 %
spíše ano16x43.2 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.49
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano26x70.3 %
spíše ano8x21.6 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano23x62.2 %
spíše ano11x29.7 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž10x27 %
žena27x73 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.17x45.9 %
Nmgr.17x45.9 %
Ph.D.3x8.1 %
průměr 1.62
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé37x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%30x81.1 %
75 – 50%7x18.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x2.7 %
nadprůměrné12x32.4 %
průměrné24x64.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký5x13.9 %
průměrný25x69.4 %
nízký6x16.7 %
průměr 2.03
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký13x35.1 %
průměrný19x51.4 %
nízký5x13.5 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět