Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG451P51 Úvod do inženýrské geologie

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 4/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 14 / 49 (29 %) Učebna: M Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá1x7.1 %
dobrá10x71.4 %
průměrná3x21.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.14
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano7x50 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.69
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.23
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 2.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké4x28.6 %
přiměrěné8x57.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.67

Vyučující

Boháč Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.54
Král Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.92
Kudrna Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.83
Boháč Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.46
Král Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.62
Kudrna Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.67
Boháč Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x50 %
průměr 2.14
Král Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit7x50 %
průměr 2.43
Kudrna Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x50 %
průměr 2.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.25
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano10x76.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž8x57.1 %
žena6x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%4x28.6 %
75 – 50%7x50 %
50 – 25%3x21.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.93
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x14.3 %
nadprůměrné5x35.7 %
průměrné6x42.9 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.43
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký1x7.1 %
průměrný11x78.6 %
nízký2x14.3 %
průměr 2.07
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x7.1 %
průměrný13x92.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět