Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MO550P73D Úvod do ekologie

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 31 / 96 (32 %) Učebna: B14 Termín: Po,14:50
Poznámka: Hodnocení za 2 předměty: MO550P73D a MO550P73P

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá6x20 %
dobrá15x50 %
průměrná8x26.7 %
špatná1x3.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano7x23.3 %
spíše ano5x16.7 %
spíše ne8x26.7 %
rozhodně ne7x23.3 %
nemohu posoudit3x10 %
průměr 2.56
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano16x55.2 %
spíše ano13x44.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano10x33.3 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit4x13.3 %
průměr 1.85
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano2x6.7 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne9x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x16.7 %
průměr 2.28
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké4x13.3 %
přiměrěné19x63.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x23.3 %
průměr 1.83

Vyučující

Čech Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano10x32.3 %
spíše ano14x45.2 %
spíše ne6x19.4 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Frouz Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano5x17.9 %
spíše ano19x67.9 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne2x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.04
Čech Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano21x67.7 %
spíše ano9x29 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Frouz Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano9x31 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Čech Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x6.5 %
spíše ano6x19.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x74.2 %
průměr 1.75
Frouz Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x10.3 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x75.9 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano6x19.4 %
spíše ano22x71 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.83
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano27x87.1 %
spíše ano2x6.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano11x36.7 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.76

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž8x25.8 %
žena23x74.2 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.31x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé31x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%21x67.7 %
75 – 50%7x22.6 %
50 – 25%2x6.5 %
méně než 25%1x3.2 %
průměr 1.45
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x3.2 %
nadprůměrné2x6.5 %
průměrné24x77.4 %
podprůměrné3x9.7 %
špatné1x3.2 %
průměr 3.03
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký8x25.8 %
průměrný16x51.6 %
nízký7x22.6 %
průměr 1.97
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký2x6.5 %
průměrný24x77.4 %
nízký5x16.1 %
průměr 2.1
Vybrat jiný předmět