Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250P46N Úvod do biologie živočichů

Katedra biochemie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 24 / 40 (60 %) Učebna: CH2 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x8.3 %
dobrá6x25 %
průměrná14x58.3 %
špatná2x8.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.26
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano13x54.2 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano14x58.3 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké2x8.3 %
přiměrěné19x79.2 %
nízké3x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.04

Vyučující

Ryšlavá Helena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x25 %
spíše ne11x45.8 %
rozhodně ne6x25 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 3
Ryšlavá Helena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x33.3 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Ryšlavá Helena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x50 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano18x75 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.96
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.7
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž7x29.2 %
žena17x70.8 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%12x50 %
75 – 50%9x37.5 %
50 – 25%2x8.3 %
méně než 25%1x4.2 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x4.2 %
nadprůměrné8x33.3 %
průměrné14x58.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x4.2 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký8x33.3 %
průměrný15x62.5 %
nízký1x4.2 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký2x8.3 %
průměrný14x58.3 %
nízký8x33.3 %
průměr 2.25
Vybrat jiný předmět