Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360S07 Základy geoinformatiky I

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 KZ; 3 kr.
Respondentů: 53 / 83 (64 %) Učebna: K2 Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x3.8 %
dobrá22x41.5 %
průměrná25x47.2 %
špatná4x7.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano14x26.4 %
spíše ano35x66 %
spíše ne3x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano40x75.5 %
spíše ano12x22.6 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano18x34 %
spíše ano24x45.3 %
spíše ne3x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x15.1 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano7x13.2 %
spíše ano22x41.5 %
spíše ne10x18.9 %
rozhodně ne2x3.8 %
nemohu posoudit12x22.6 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké5x9.6 %
přiměrěné36x69.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit11x21.2 %
průměr 1.88

Vyučující

Kraus Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x5.7 %
spíše ano22x41.5 %
spíše ne24x45.3 %
rozhodně ne2x3.8 %
nemohu posoudit2x3.8 %
průměr 2.49
Kraus Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano11x21.2 %
spíše ano23x44.2 %
spíše ne14x26.9 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit3x5.8 %
průměr 2.1
Kraus Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x7.7 %
spíše ano22x42.3 %
spíše ne2x3.8 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit23x44.2 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano9x17.3 %
spíše ano27x51.9 %
spíše ne14x26.9 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 2.14
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano6x11.5 %
spíše ano29x55.8 %
spíše ne13x25 %
rozhodně ne2x3.8 %
nemohu posoudit2x3.8 %
průměr 2.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano14x26.4 %
spíše ano28x52.8 %
spíše ne9x17 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.8 %
průměr 1.9

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž22x41.5 %
žena31x58.5 %
průměr 1.58
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.48x90.6 %
Nmgr.5x9.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé51x96.2 %
opakovaně2x3.8 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%46x86.8 %
75 – 50%5x9.4 %
50 – 25%2x3.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré4x7.5 %
nadprůměrné8x15.1 %
průměrné40x75.5 %
podprůměrné1x1.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký6x11.3 %
průměrný42x79.2 %
nízký5x9.4 %
průměr 1.98
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký5x9.4 %
průměrný35x66 %
nízký13x24.5 %
průměr 2.15
Vybrat jiný předmět