Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ370P421 Základy geoinformatiky

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 30 / 33 (91 %) Učebna: K1 Termín: Po,18:10
Poznámka: Hodnoceny 2 paralelky dohromady - PO 18:10, K1 a ST K1

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá18x60 %
dobrá8x26.7 %
průměrná4x13.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano20x66.7 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano18x60 %
spíše ano8x26.7 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano8x26.7 %
spíše ano12x40 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit7x23.3 %
průměr 1.83
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano7x23.3 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x26.7 %
průměr 1.77
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké10x33.3 %
přiměrěné18x60 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.64

Vyučující

Žáková Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano15x50 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Žáková Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano25x83.3 %
spíše ano4x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.14
Žáková Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano11x37.9 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x41.4 %
průměr 1.35
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano18x60 %
spíše ano9x30 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano9x30 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž19x63.3 %
žena11x36.7 %
průměr 1.37
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.30x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé30x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%22x73.3 %
75 – 50%1x3.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%7x23.3 %
průměr 1.73
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré3x10 %
nadprůměrné5x16.7 %
průměrné18x60 %
podprůměrné3x10 %
špatné1x3.3 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký13x43.3 %
průměrný14x46.7 %
nízký3x10 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký21x70 %
průměrný8x26.7 %
nízký1x3.3 %
průměr 1.33
Vybrat jiný předmět