Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P462 Základy ekonomie pro geografy

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 19 / 93 (20 %) Učebna: VG Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá3x15.8 %
dobrá10x52.6 %
průměrná6x31.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.16
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne11x57.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.37
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.41
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné19x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Hulíková Tesáriková Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 2.06
Sivková Olga ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 2.21
Hulíková Tesáriková Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.4
Sivková Olga je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.43
Hulíková Tesáriková Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x57.9 %
průměr 1.63
Sivková Olga je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x52.9 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž15x78.9 %
žena4x21.1 %
průměr 1.21
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.18x94.7 %
Nmgr.1x5.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%6x31.6 %
75 – 50%2x10.5 %
50 – 25%6x31.6 %
méně než 25%5x26.3 %
průměr 2.53
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné4x21.1 %
průměrné11x57.9 %
podprůměrné2x10.5 %
špatné1x5.3 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký1x5.3 %
průměrný12x63.2 %
nízký6x31.6 %
průměr 2.26
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký2x10.5 %
průměrný10x52.6 %
nízký7x36.8 %
průměr 2.26
Vybrat jiný předmět