Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS710P15 Zpracování dat v geologii

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 9 / 43 (21 %) Učebna: PUA Termín: Út,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá3x33.3 %
dobrá5x55.6 %
průměrná1x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x44.4 %
průměr 1.4
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x11.1 %
přiměrěné5x55.6 %
nízké1x11.1 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 2

Vyučující

Ježek Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Ježek Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Ježek Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit6x66.7 %
průměr 2.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž5x55.6 %
žena4x44.4 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%7x77.8 %
75 – 50%1x11.1 %
50 – 25%1x11.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x37.5 %
průměrné5x62.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký0x0 %
průměrný6x66.7 %
nízký3x33.3 %
průměr 2.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký3x33.3 %
průměrný4x44.4 %
nízký2x22.2 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět