Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250P24 Xenobiochemie

Katedra biochemie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 22 / 35 (63 %) Učebna: CH2 Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá9x40.9 %
dobrá9x40.9 %
průměrná4x18.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.77
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.81
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne9x40.9 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 2.58
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne7x31.8 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 2.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké11x50 %
přiměrěné8x36.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.42

Vyučující

Stiborová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Stiborová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.25
Stiborová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x68.2 %
průměr 2.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne3x13.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.52

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž5x22.7 %
žena17x77.3 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.2x9.1 %
Nmgr.20x90.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.91
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%15x68.2 %
75 – 50%5x22.7 %
50 – 25%1x4.5 %
méně než 25%1x4.5 %
průměr 1.45
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x9.1 %
nadprůměrné8x36.4 %
průměrné12x54.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.45
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký8x36.4 %
průměrný14x63.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký5x22.7 %
průměrný15x68.2 %
nízký2x9.1 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět