Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG421P01G Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 24 / 62 (39 %) Učebna: VG Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá13x54.2 %
dobrá9x37.5 %
průměrná2x8.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.54
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano15x62.5 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.65
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 2.14
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké9x37.5 %
přiměrěné13x54.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.59

Vyučující

Čepek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano15x62.5 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Čepek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.26
Čepek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x45.8 %
průměr 1.69
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano12x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.52
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž12x50 %
žena12x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.23x95.8 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x4.2 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé23x95.8 %
opakovaně1x4.2 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%20x83.3 %
75 – 50%3x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x4.2 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x25 %
průměrné17x70.8 %
podprůměrné1x4.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký12x50 %
průměrný12x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký8x33.3 %
průměrný16x66.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět