Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P48 Výpočetní technika ve fyzické geografii

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 18 / 33 (55 %) Učebna: K1 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá10x55.6 %
průměrná7x38.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x5.6 %
průměr 2.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.81
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne7x38.9 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 2.69
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x61.1 %
průměr 2.14
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké2x11.1 %
přiměrěné10x55.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x33.3 %
průměr 1.83

Vyučující

Langhammer Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 2.33
Romportl Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano14x77.8 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.06
Langhammer Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.67
Romportl Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.47
Langhammer Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x77.8 %
průměr 1.75
Romportl Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x77.8 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano14x77.8 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.18
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne6x33.3 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2.5

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž14x77.8 %
žena4x22.2 %
průměr 1.22
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%12x66.7 %
75 – 50%5x27.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x5.6 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x38.9 %
průměrné9x50 %
podprůměrné2x11.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký4x22.2 %
průměrný13x72.2 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x5.6 %
průměrný14x77.8 %
nízký3x16.7 %
průměr 2.11
Vybrat jiný předmět