Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB162P01 Vodní ekosystémy

Katedra ekologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 51 / 164 (31 %) Učebna: B7 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá23x45.1 %
dobrá24x47.1 %
průměrná4x7.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano18x35.3 %
spíše ano24x47.1 %
spíše ne8x15.7 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano32x62.7 %
spíše ano19x37.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano18x35.3 %
spíše ano19x37.3 %
spíše ne3x5.9 %
rozhodně ne2x3.9 %
nemohu posoudit9x17.6 %
průměr 1.74
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano10x19.6 %
spíše ano20x39.2 %
spíše ne3x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x35.3 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné39x76.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit12x23.5 %
průměr 2

Vyučující

Petrusek Adam ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano19x37.3 %
spíše ano30x58.8 %
spíše ne2x3.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Černý Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano17x33.3 %
spíše ano25x49 %
spíše ne9x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Petrusek Adam je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano39x76.5 %
spíše ano11x21.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.22
Černý Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano39x76.5 %
spíše ano11x21.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.22
Petrusek Adam je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano8x16 %
spíše ano2x4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit40x80 %
průměr 1.2
Černý Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano7x14 %
spíše ano1x2 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit41x82 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano30x58.8 %
spíše ano19x37.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.9 %
průměr 1.39
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano49x96.1 %
spíše ano1x2 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano21x41.2 %
spíše ano23x45.1 %
spíše ne2x3.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x9.8 %
průměr 1.59

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž10x19.6 %
žena41x80.4 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.51x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé51x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%33x64.7 %
75 – 50%13x25.5 %
50 – 25%5x9.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.45
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné13x25.5 %
průměrné37x72.5 %
podprůměrné1x2 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký18x35.3 %
průměrný31x60.8 %
nízký2x3.9 %
průměr 1.69
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký15x29.4 %
průměrný34x66.7 %
nízký2x3.9 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět