Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MO550P28 Těžby a rekultivace

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Zk; 4 kr.
Respondentů: 26 / 42 (62 %) Učebna: B14 Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá13x52 %
dobrá12x48 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.48
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.56
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano22x84.6 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano21x80.8 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 1.48
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné22x84.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x15.4 %
průměr 2

Vyučující

Rojík Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Rojík Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano25x96.2 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Rojík Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x46.2 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano12x46.2 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.64
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž12x46.2 %
žena14x53.8 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.23x88.5 %
Nmgr.3x11.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.12
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%17x65.4 %
75 – 50%4x15.4 %
50 – 25%4x15.4 %
méně než 25%1x3.8 %
průměr 1.58
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x7.7 %
nadprůměrné5x19.2 %
průměrné19x73.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký16x61.5 %
průměrný10x38.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký9x34.6 %
průměrný16x61.5 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět