Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB130P58 Svět RNA a bílkovin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 5 / 16 (31 %) Učebna: KFR Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x40 %
dobrá1x20 %
průměrná2x40 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano2x40 %
spíše ne2x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano3x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x20 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x20 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x20 %
přiměrěné4x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8

Vyučující

Honys David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Čapková Věra ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Honys David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano3x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Čapková Věra je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Honys David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x60 %
průměr 2
Čapková Věra je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x60 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano3x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž0x0 %
žena5x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.1x20 %
Nmgr.4x80 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.8
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé5x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%2x40 %
75 – 50%2x40 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x20 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x40 %
průměrné3x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký2x40 %
průměrný3x60 %
nízký0x0 %
průměr 1.6
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x20 %
průměrný4x80 %
nízký0x0 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět