Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P37 Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 3/2 Zk; 5 kr.
Respondentů: 23 / 70 (33 %) Učebna: B3 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá12x52.2 %
dobrá7x30.4 %
průměrná4x17.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.65
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké4x17.4 %
přiměrěné16x69.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.8

Vyučující

Fišer Radovan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Fišer Radovan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Fišer Radovan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x72.7 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž7x30.4 %
žena16x69.6 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.22x95.7 %
Nmgr.1x4.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé22x95.7 %
opakovaně1x4.3 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%18x78.3 %
75 – 50%2x8.7 %
50 – 25%2x8.7 %
méně než 25%1x4.3 %
průměr 1.39
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré3x13 %
nadprůměrné7x30.4 %
průměrné13x56.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.43
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký14x60.9 %
průměrný6x26.1 %
nízký3x13 %
průměr 1.52
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký9x39.1 %
průměrný12x52.2 %
nízký2x8.7 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět