Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P43 Sociální a ekonomická geografie evropské integrace

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 9 / 21 (43 %) Učebna: Z1 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá5x55.6 %
průměrná4x44.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Dostál Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Dostál Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Dostál Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne5x55.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.56
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž6x66.7 %
žena3x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.9x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%5x55.6 %
75 – 50%3x33.3 %
50 – 25%1x11.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.56
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x11.1 %
nadprůměrné4x44.4 %
průměrné4x44.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.33
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký3x33.3 %
průměrný5x55.6 %
nízký1x11.1 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x11.1 %
průměrný8x88.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět