Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P14 Sociogeografické regionální systémy

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 4/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 33 / 69 (48 %) Učebna: LR Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá10x30.3 %
dobrá21x63.6 %
průměrná2x6.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.76
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano6x18.2 %
spíše ano24x72.7 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano23x69.7 %
spíše ano9x27.3 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano18x54.5 %
spíše ano7x21.2 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x15.2 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano11x33.3 %
spíše ano11x33.3 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x27.3 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké2x6.1 %
přiměrěné27x81.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x12.1 %
průměr 1.93

Vyučující

Marada Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano13x39.4 %
spíše ano13x39.4 %
spíše ne7x21.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Chromý Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano5x15.6 %
spíše ano22x68.8 %
spíše ne5x15.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Marada Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano27x81.8 %
spíše ano6x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Chromý Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano27x84.4 %
spíše ano5x15.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Marada Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano9x27.3 %
spíše ano6x18.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x51.5 %
průměr 1.5
Chromý Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano9x28.1 %
spíše ano6x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x53.1 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano13x39.4 %
spíše ano20x60.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano25x75.8 %
spíše ano4x12.1 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit2x6.1 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano21x63.6 %
spíše ano10x30.3 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž16x48.5 %
žena17x51.5 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.11x33.3 %
Nmgr.21x63.6 %
Ph.D.1x3 %
průměr 1.7
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé31x93.9 %
opakovaně2x6.1 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%21x63.6 %
75 – 50%11x33.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3 %
průměr 1.42
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x15.2 %
průměrné27x81.8 %
podprůměrné1x3 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký9x27.3 %
průměrný22x66.7 %
nízký2x6.1 %
průměr 1.79
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký9x27.3 %
průměrný19x57.6 %
nízký5x15.2 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět