Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P24 Separační, analyt. a značící metody nízkomolek. slouč. a proteinů

Katedra buněčné biologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Zk; 4 kr.
Respondentů: 7 / 28 (25 %) Učebna: B8 Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá2x28.6 %
dobrá1x14.3 %
průměrná3x42.9 %
špatná1x14.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.43
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano7x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne2x28.6 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x85.7 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné2x28.6 %
nízké1x14.3 %
nemohu posoudit4x57.1 %
průměr 2.33

Vyučující

Jedelský Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Jedelský Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano7x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Jedelský Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x71.4 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne3x42.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž2x28.6 %
žena5x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.1x14.3 %
Nmgr.6x85.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.86
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé6x85.7 %
opakovaně1x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%5x71.4 %
75 – 50%2x28.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré1x14.3 %
nadprůměrné2x28.6 %
průměrné4x57.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.43
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký4x57.1 %
průměrný3x42.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x14.3 %
průměrný4x57.1 %
nízký2x28.6 %
průměr 2.14
Vybrat jiný předmět