Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340S07A Seminář ze sociální geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 6 / 9 (67 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá1x16.7 %
dobrá2x33.3 %
průměrná2x33.3 %
špatná1x16.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano3x50 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné5x83.3 %
nízké1x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17

Vyučující

Kučera Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x66.7 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Kučerová Silvie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x50 %
spíše ne3x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Kučera Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Kučerová Silvie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Kučera Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x50 %
průměr 1.67
Kučerová Silvie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x40 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x60 %
spíše ne2x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano6x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž3x50 %
žena3x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.6x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé6x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%6x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x33.3 %
průměrné4x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký0x0 %
průměrný5x83.3 %
nízký1x16.7 %
průměr 2.17
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x16.7 %
průměrný4x66.7 %
nízký1x16.7 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět