Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P68 Rozvojové problémy venkova

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 38 (50 %) Učebna: VEZ Termín: Po,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá9x47.4 %
dobrá9x47.4 %
průměrná1x5.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano14x73.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné18x94.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 2

Vyučující

Perlín Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Perlín Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Perlín Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x42.1 %
průměr 1.91
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž7x36.8 %
žena12x63.2 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.1x5.3 %
Nmgr.18x94.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.95
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%10x52.6 %
75 – 50%5x26.3 %
50 – 25%4x21.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.68
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné4x21.1 %
průměrné13x68.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký10x52.6 %
průměrný9x47.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.47
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x5.3 %
průměrný18x94.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.95
Vybrat jiný předmět