Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB180P23 Repetitorium biologie podle RVP G II

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 4/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 11 / 32 (34 %) Učebna: B3 Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá2x18.2 %
průměrná2x18.2 %
špatná5x45.5 %
velmi špatná2x18.2 %
průměr 3.64
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne4x36.4 %
rozhodně ne2x18.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.73
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne6x54.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne4x36.4 %
rozhodně ne2x18.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké11x100 %
přiměrěné0x0 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Vyučující

Albrechtová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne6x54.5 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 3.5
Černý Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.9
Kolář Filip ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Albrechtová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne3x27.3 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.6
Černý Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.6
Kolář Filip je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Albrechtová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne4x36.4 %
nemohu posoudit4x36.4 %
průměr 3.29
Černý Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x72.7 %
průměr 2
Kolář Filip je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x54.5 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne5x45.5 %
rozhodně ne3x27.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne5x45.5 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.45

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž1x9.1 %
žena10x90.9 %
průměr 1.91
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.11x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé10x90.9 %
opakovaně1x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%6x54.5 %
75 – 50%3x27.3 %
50 – 25%1x9.1 %
méně než 25%1x9.1 %
průměr 1.73
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x18.2 %
průměrné9x81.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký3x27.3 %
průměrný6x54.5 %
nízký2x18.2 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký0x0 %
průměrný6x54.5 %
nízký5x45.5 %
průměr 2.45
Vybrat jiný předmět