Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P06Z Regionální rozvoj a regionální politika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 59 / 158 (37 %) Učebna: VG Termín: Pá,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá32x54.2 %
dobrá24x40.7 %
průměrná3x5.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.51
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano26x44.1 %
spíše ano28x47.5 %
spíše ne5x8.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano47x79.7 %
spíše ano10x16.9 %
spíše ne2x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano22x37.3 %
spíše ano30x50.8 %
spíše ne2x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x8.5 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano10x16.9 %
spíše ano30x50.8 %
spíše ne3x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x27.1 %
průměr 1.84
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké25x42.4 %
přiměrěné29x49.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x8.5 %
průměr 1.54

Vyučující

Blažek Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano26x44.8 %
spíše ano18x31 %
spíše ne12x20.7 %
rozhodně ne2x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Perlín Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano33x57.9 %
spíše ano21x36.8 %
spíše ne3x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Blažek Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano49x83.1 %
spíše ano8x13.6 %
spíše ne2x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Perlín Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano51x87.9 %
spíše ano5x8.6 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 1.12
Blažek Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x6.9 %
spíše ano12x20.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit42x72.4 %
průměr 1.75
Perlín Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano4x7.3 %
spíše ano11x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit40x72.7 %
průměr 1.73
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano35x59.3 %
spíše ano24x40.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano57x96.6 %
spíše ano2x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano35x59.3 %
spíše ano22x37.3 %
spíše ne2x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž35x59.3 %
žena24x40.7 %
průměr 1.41
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.54x91.5 %
Nmgr.5x8.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé50x84.7 %
opakovaně9x15.3 %
průměr 1.15
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%37x62.7 %
75 – 50%17x28.8 %
50 – 25%3x5.1 %
méně než 25%2x3.4 %
průměr 1.49
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré4x6.8 %
nadprůměrné8x13.6 %
průměrné47x79.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký29x49.2 %
průměrný24x40.7 %
nízký6x10.2 %
průměr 1.61
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký20x33.9 %
průměrný35x59.3 %
nízký4x6.8 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět