Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P28 Regionální geografie Kanady

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 13 / 23 (57 %) Učebna: Z4 Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá7x53.8 %
průměrná6x46.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.46
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano9x69.2 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne6x46.2 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x61.5 %
průměr 2.2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné11x84.6 %
nízké1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.08

Vyučující

Matoušková Milada ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano9x69.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Matoušková Milada je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Matoušková Milada je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x53.8 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.08
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.83
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž6x46.2 %
žena7x53.8 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.3x23.1 %
Nmgr.10x76.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.77
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%6x46.2 %
75 – 50%5x38.5 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%1x7.7 %
průměr 1.77
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x46.2 %
průměrné6x46.2 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký6x46.2 %
průměrný6x46.2 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.62
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký1x7.7 %
průměrný10x76.9 %
nízký2x15.4 %
průměr 2.08
Vybrat jiný předmět