Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG452P77 Radioaktivita životního prostředí a stanovení radonového indexu pozemků

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/0 Z; 2 kr.
Respondentů: 15 / 20 (75 %) Učebna: A3 Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá1x6.7 %
dobrá9x60 %
průměrná5x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.27
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.62
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké2x13.3 %
přiměrěné11x73.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.85

Vyučující

Matolín Milan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Matolín Milan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Matolín Milan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x53.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.71

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž10x66.7 %
žena5x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.9x60 %
Nmgr.6x40 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.4
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%14x93.3 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x6.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré2x13.3 %
nadprůměrné4x26.7 %
průměrné8x53.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x6.7 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký2x13.3 %
průměrný9x60 %
nízký4x26.7 %
průměr 2.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký2x13.3 %
průměrný12x80 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět