Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MO550P32B Právo a státní správa

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 5 / 30 (17 %) Učebna: B12 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá3x60 %
dobrá1x20 %
průměrná1x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano3x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano2x40 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké1x20 %
přiměrěné4x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8

Vyučující

Kužvart Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano1x20 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Kužvart Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano5x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Kužvart Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x80 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano3x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano2x40 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne1x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano2x50 %
spíše ano1x25 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž3x60 %
žena2x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.5x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé5x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%1x20 %
75 – 50%3x60 %
50 – 25%1x20 %
méně než 25%0x0 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x20 %
průměrné3x60 %
podprůměrné1x20 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký2x40 %
průměrný2x40 %
nízký1x20 %
průměr 1.8
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký2x40 %
průměrný3x60 %
nízký0x0 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět