Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2012/2013 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB180C25 První pomoc ve škole

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2012/2013 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 65 / 65 (100 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2012/2013 letní
velmi dobrá60x92.3 %
dobrá5x7.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2012/2013 letní
rozhodně ano50x76.9 %
spíše ano11x16.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x6.2 %
průměr 1.18
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2012/2013 letní
rozhodně ano33x50.8 %
spíše ano29x44.6 %
spíše ne3x4.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2012/2013 letní
rozhodně ano54x83.1 %
spíše ano8x12.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.6 %
průměr 1.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2012/2013 letní
rozhodně ano59x90.8 %
spíše ano5x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.08
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2012/2013 letní
vysoké3x4.6 %
přiměrěné59x90.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x4.6 %
průměr 1.95

Vyučující

Havlová Michaela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano26x46.4 %
spíše ano11x19.6 %
spíše ne2x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x30.4 %
průměr 1.38
Pinkr Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano53x82.8 %
spíše ano9x14.1 %
spíše ne2x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Tauchen Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2012/2013 letní
rozhodně ano39x86.7 %
spíše ano5x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.11
Havlová Michaela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano33x60 %
spíše ano5x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x30.9 %
průměr 1.13
Pinkr Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano60x93.8 %
spíše ano4x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Tauchen Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2012/2013 letní
rozhodně ano44x97.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1
Havlová Michaela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano6x10.9 %
spíše ano3x5.5 %
spíše ne2x3.6 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit43x78.2 %
průměr 1.83
Pinkr Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano10x15.9 %
spíše ano5x7.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit48x76.2 %
průměr 1.33
Tauchen Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2012/2013 letní
rozhodně ano5x11.4 %
spíše ano1x2.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit38x86.4 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2012/2013 letní
rozhodně ano55x84.6 %
spíše ano10x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Výuka zbytečně neodpadala
2012/2013 letní
rozhodně ano63x96.9 %
spíše ano1x1.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.02
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2012/2013 letní
rozhodně ano49x75.4 %
spíše ano14x21.5 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2012/2013 letní
muž14x21.5 %
žena51x78.5 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2012/2013 letní
Bc.48x73.8 %
Nmgr.17x26.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.26
Hodnocený předmět mám zapsaný
2012/2013 letní
poprvé64x98.5 %
opakovaně1x1.5 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2012/2013 letní
více než 75%64x98.5 %
75 – 50%1x1.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.02
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2012/2013 letní
velmi dobré6x9.2 %
nadprůměrné20x30.8 %
průměrné39x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.51
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2012/2013 letní
velký57x87.7 %
průměrný8x12.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.12
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2012/2013 letní
velký61x93.8 %
průměrný4x6.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.06
Vybrat jiný předmět